Klient: Wydawnictwo Book House. Projekt: „Angielski z obrazkami” – ilustracje, które powstały w trakcie opracowania graficznego książki „Benny, Jenny i przyjaciele”.
Client: “Book House” Publisher. Project: “English with pictures” – illustration created during the graphical design of book “Benny, Jenny and friends”.

Benny i Jenny 1

Benny i Jenny 2

Benny i Jenny 3