Dlaczego – olej na płótnie, 114×130
Why – oil on canvas, 114×130

dlaczego

dlaczego