Klient: Aksikon Projekt: Jan Paweł II – Encyklika Evangelium Vitae. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Opracowanie graficzne płyty CD.
Client: “Aksikon”. Project: “Jan Paweł II – Encyklika Evangelium Vitae” (”John Paul II – Encyclical Evangelium Vitae”). About the value and inviolability of human life. CD graphic design.

encyklika evangelium vitae

Encyklika Evangelium213

Encyklika Evangelium316