Ilustracja, która powstała w trakcie opracowania graficznego puszek piwa smakowego WOW dla Browarów Łódzkich.
Illustration created during the graphical design of cans of flavored beer WOW produced by Browary Łódzkie (Lodz Breweries).

Ona i on 1