Klient: Łódzkie Wydawnictwo Archidiecezjalne Projekt: Pamiątkowa Księga Sakramentu Małżeństwa -opracowanie graficzne, zdjęcia.
Client: Łódź Archdiocesan Publisher. Project: Memorial Book of the Sacrament of Matrimony – graphic design and photos.

Memorial Book 12

Memorial Book 23

Memorial Book 32

Memorial Book 42

Memorial Book 53

Memorial Book 62

Memorial Book 71

Memorial Book 82

Memorial Book 91

Memorial Book 991