Plakat systemowy – kilka wybranych wariantów. Opracowanie graficzne.
System Poster – a few selected variants. Graphic design.

Plakat systemowy14

Plakat systemowy23

Plakat systemowy38