Traveller – plakat reklamowy biura podróży. Opracowanie graficzne.
Traveller – travel agency advertising poster. Graphic design.

Traveller

Traveller